Aktualności

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców
Warszawskiego Traktu Królewskiego2018.04.19 (czwartek) - spotkanie Zarządu SPPWTK, oraz przedstawicieli warszawskich organizacji zrzeszających stołecznych przedsiębiorców z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na funkcję Prezydenta M.St. Warszawy

2018.04.04 (środa) - posiedzenie Zarządu SPPWTK poświęcone nast. zagadnienieniom:
1. omówienie wyników Walnego Zdromadzenia
2. sprawy dotyczące organizacji ogródków letnich: a/ brak dobrego współdziałania z ZTP w sprawie wniosków o zajęcie pasa drogi (ogródek letni); przyjęto dziwną zasadę przyznawania powierzchni pod ogródki na zasadzie kto pierwszy złoży wniosek, zamiast - w terminie do... i rozpatrzyć złożone wnioski biorąc pod uwagę dotychczasowych najemców, usytuowanie przy kawiarni, restauracji, wywiązywanie się ze zobowiązań itp.
b/w wyniku takiej postawy urzędnika, pozbawiono ogódków letnich dwa zakłady naszych członków..
3. omówiono postulat zmiany prowadzących strony internetowe Stowarzyszenia - domena
www.stare-miasto.com Prowadzenie stron Stowarzyszenia proponuje się powierzyć kol. Markowi Lewandowskiemu. Strony zostaną zbudowane od nowa, tak aby były łatwe do odczytania zarówno na smartfonach, tabletach, laptopach czy komputerach stacjonarnych (strony responsywne). Również kol. M.L... będzie prowadził staromiejskiego Facebooka.
4. W posiedzeniu Zarządu wziął udział Pan Robert Kaczorowski Dyrektor d.s. sprzedaży Kancelarii Brokerskiej PROGRESS. Przedstawił nowe warunki w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego (opieka medyczna, analityka, zabiegi itp..)jakie oferują: Grupa LUXMED i Centrum Medyczne enel-med.
szczegóły na stronach
www.kancelaria-progress.pl .
2018.02.28 - Walne Sprawozdawcze Zdromadzenie Członków:
- przyjęte uchwały:
1. udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017 na podstawie przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. przyjęcie bilansu za rok 2017
Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez zgromadzonych.
- dyskusja:
1. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu oraz przedstawionym bilansem
2. omówienie projektu "Niepodległa" oraz dyskusja o udziale firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu w obchodach 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego.
3. wolne wnioski (m.in. propozycja zmiany administratora stron internetowych Stowarzyszenia)

Kontakt ze Stowarzyszeniem
● przewodniczący - Maciej Kurek
sppwtk@gmail.com
● administracja strony - Marek Lewandowski
- tel. 888 333 625
lef@post.pl abc.warszawa@gmail.com
Nasz adres i miejsce spotkań Zarządu:
ul. Świętojańska 17 lok. 9; 00-266 Warszawa

email: sppwtk@gmail.com
numer konta Stowarzyszenia:
12 1020 1013 0000 0902 0126 4316
Jesteśmy na Facebooku