z ostatniej chwili:

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Zarząd SPPWTK zwrócił się do zarządu LUXMED z prośbą o przygotowanie oferty pakietów opieki medycznej dla członków stowarzyszenia, pracowników oraz ich rodzin.

W wyniku negocjacji wypracowana została interesująca i bardzo konkurencyjna cenowo oferta.

(Stowarzyszenie zostało potraktowane jak samodzielna liczebna jednostka - bank, duży zakład pracy itp.

Warunkiem przystąpienia do oferty jest wykupienie pakietów dla minimum 3 osób w firmie ( np. właściciel + 2 pracowników )

1.Wariant podstawowy 37 zł miesięcznie lub 107 zł za rodzinę (bez względu na ilość osób w rodzinie) + na usługi lub konsultacje nieobjęte pakietem 10% zniżki. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie i tężcowi. Bezpłatny przegląd stomatologiczny raz do roku. Bezpłatny panel badań laboratoryjnych bez skierowania raz do roku. Bezpłatne zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie. Nielimitowane konsultacje bez skierowania internistów, pediatrów, lekarzy medycyny rodzinnej i wybranych specjalistów. Konsultacje lekarzy dyżurnych. Bezpłatna interwencja karetki do zakładu pracy. Dostęp do placówek własnych LUXMED, Medycyna Rodzinna oraz ponad 500 placówek współpracujących. Imienna e-Karta Pacjenta dostępna na Portalu Pacjenta. Pracodawca lub pracownik ma prawo wykupić na tych warunkach pakiety dla członków swojej rodziny. Umowa na 12 miesięcy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, możemy rozwiązać umowę bez kar umownych.

2. Wariant rozszerzony 99 zł miesięcznie lub 276 zł za rodzinę (bez względu na ilość osób w rodzinie)

3. Wariant VIP 420 zł miesięcznie lub 1390 zł  za rodzinę (bez względu na ilość osób w rodzinie)

Szczegóły oferty w załączniku! 
A) oferta LUXMED dla członków SPPWTK B) pakiet podstawowy, C) pakiet rozszerzony, D) szczegółowy zakres usług VIP.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z

panem Waldemarem Krysztofiakiem 
Wicedyrektorem Sprzedaży i Współpracy ze Strukturami Zewnętrznymi, Departament Sprzedaży Korporacyjnej

LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa

LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
tel: 723 988 124 e-mail: 
waldemar.krysztofiak@luxmed.pl

Proszę powołać się członkostwo w stowarzyszeniu!!!

Nazwa oferty: TWOJA OPIEKA MEDYCZNA

Uwaga! Niniejsza oferta jest ważna tylko do 31 maja b.r.

Zachęcamy do przystąpienia do programu, warunkiem wdrożenia pakietów jest objęcie nimi minimum 80 osób.

Serdecznie pozdrawiam, za zarząd

Maciej Kurek, przewodniczący.

 

 

Szanowni Państwo,
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza wspólnie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia... czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy i PFRON".
Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwiązań jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. w kwestiach dotyczących zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży, systemu bonów i refundacji związanych z zatrudnieniem bezrobotnej młodzieży do 30 roku życia. Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników m.in. finansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych, a także perspektywy związane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Główne punkty programu spotkania


1. Usługi i instrumenty rynku pracy wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia osób bezrobotnych przy niższych kosztach pracy, wg ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


2. Tworzenie miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych - perspektywy dla pracodawców wg. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia br. o godzinie 14.00 w siedzibie ZPWiM w Warszawie
 przy ul. Świętojerskiej 24. Planowany czas trwania spotkania to 2 godziny.
Bardzo proszę o potwierdzenie obecności najpóźniej do 13 kwietnia br. drogą mailową: marek.zawada@zpwim.pl  lub telefonicznie: (22) 887-64-20 / 784-004-009.


Prelegenci:
Piotr Kłosowski
Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Bartłomiej Nowak
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy

 

 

Ważny komunikat dla członków stowarzyszenia - klientów eService.
 

W związku z wprowadzoną od 1 lipca 2014 roku niższą opłatą interchange oraz w wyniku rozmów
zarządu z dyrekcją firmy eService
ustalone zostały nowe, niższe prowizje od transakcji kartowych dla naszych członków.
0,74% od transakcji w PLN oraz 0,00% od transakcji w walucie karty ( DCC ).
W celu wprowadzenia zmian w Państwa umowach wymagane jest podpisanie stosownego aneksu.
Wszystkich zainteresowanych obniżką prosimy o pilny kontakt z przedstawicielem firmy eService
Panem Markiem Mularczykiem tel. 662 196 312, email: marek.mularczyk@eservice.com.pl