strona główna

Zasłużony dla Warszawy

SPPWTK - ważniejsze dokumenty, wydarzenia i reportaże

(z prac Zarządu, inicjatywy członków itp.  - zamieszczamy ważniejsze dokumenty bieżące, oraz wybrane dokumenty dawne)

 

 

wiosna 2013

ankieta dot. ulg dla mieszkańców  Starego i Nowego Miasta

2013
13 luty

Walne zgromadzenie członków SPPWTK - kilka zdjęć..

2012
18 wrzesień

Stanowisko Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego w sprawie uregulowania zasad prawnych sprzedaży lokali użytkowych - szczegóły...

2012

Zasady organizacji ogródków letnich w 2012 roku - stanowisko konserwatora zabytków - szczegóły...

2011

Dokumentacja fotograficzna - czekamy na dalsze prace w odnawianiu Starówki - szczegóły...

2011
2 marca

SPPWTK odznaczone medalem - Zasłużony dla Warszawy - szczegóły...

2010
13 grudnia

Wizyta przedstawicieli SPPWTK u Prezydenta RP - szczegóły...

2010

Dziennik pomocy powodzianom w Wiączeminie Polskim - szczegóły...    powodzianie    powodzianie 2

2009
marzec

Numer specjalny "Naszego Biuletynu" w sprawie etapowego dochodzenia do nowych stawek czynszu, negocjacje czynszowe - szczegóły ...

2009
luty

Działania podejmowane w sprawie obniżki czynszów - szczegóły...

2008
21 kwietnia

Protest pod Urzędem Miasta - szczegóły...

2008
marzec

PROTOKÓŁ USTALEŃ przyjętych w dniu 07.03.2008 roku w sprawie urynkowienia stawek czynszu i przyjęcia zaleceń do sposobu renegocjacji warunków umów przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy - szczegóły...

2007

Podstawowe dokumenty w sprawie czynszów i wykupu lokali - szczegóły...