Plany staromiejskie


plan Starego i Nowego Miasta z 1863 roku

plan z 1916 roku

plan z 1939 roku