Aktualności

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców
Warszawskiego Traktu Królewskiego


W dniu 15 marca 2023 odbyło się pierwsze inuguracyjne posiedzenie Zarzadu SPPWTK nowej kadencji.
Nowy Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:
Przewodniczący Zarządu - Hieronim Piotrowski (rest. Świętoszek" ul. Jezuicka).
Zastępca Przewodniczącego - Maciej Kurek (jubilerstwo - ul. Świętojańska)
Zastępca Przewodniczącego - Janusz Lück (delikatesy na Piwnej),
Zastępca Przewodniczącego - Marta Galas (rest. "Boruta" - Rynek Nowego Miasta)
Skarbnik - Alicja Gałbasik (bar "Przy Dunaju" - ul. Nowomiejska)
Sekretarz - Lidia Kowalska (rest. "U Pana Michała" - ul. Freta)
Członek Zarządu - Waldemar Prusak (kowalstwo artystyczne "Hefajstos" na Freta)
Członek Zarządu - Łukasz Wszołczyk-Lipka (rest. "Stolica - Szeroki Dunaj, rest. "Kwiaty Polskie" - Wąski Dunaj)
Członek Zarządu - Paweł Kubaszewski (rest. "Latem - Metal", "Romantyczna" - Rynek Starego Miasta, rest. "Winoteka" - Rynek Nowego Miasta, bar "Pod Jarzębiną" ul. Nowomiejska).
Ukonstytuowała się także Komisja Rewizyjna SPPWTK - pod przewodnictwem Ewy Piotrowskiej (kawiarnie "Ciao Napoli" na Długiej, Wąskim Dunaju i Piwnej).
Członkowie Komisji Rewizyjnej to Jerzy Macur (galeria jubilerska "Sawa" - Rynek Starego Miasta i Miłosz Milewski (kawiarnia "Patio" dawniej "Gwiazdeczka" - ul. Piwna).
Obrady przebiegały bardzo sprawnie - choć emocji nie brakowało. Rozmawialiśmy o sposobach pozyskania nowych członków, o lepszej komunikacji, o kontaktach z władzami i przede wszystkim o przyszłości Stowarzyszenia. Pomysłów i nowych idei nie brakuje i jest jakiś nowy "duch" i chęć do działania. Musimy się dokładnie policzyć i zaprosić wielu przedsiębiorców do wspólnego działania. Kol. Waldemar Prusak przedstawił projekt promocji firm na Trakcie Królewskim pod tytułem Projekt "Rzecki". Przyjęto dwoje nowych członków. Są to Mariola Rossa (pamiątki - Mostowa 27/29) i Agata Krulikowska-Florek (Love Poland Design - Freta 29/31)

W dniu - 2 marca 2023 odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków SPPWTK. Przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany Pan Hieronim Piotrowski - prowadzi restaurację "Świętoszek" na ul. Jezuickiej. O składzie Zarządu i podziale funkcji informujemy na stronie obok.Szanowni Państwo,
Informacja Urzędu m.st. Warszawa - warsztaty dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo,
- do 31 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, tj. 2022 r.
Przygotowanie takiego oświadczenia może stwarzać problemy, szczególnie dla tych z Państwa, którzy będą przygotowywać je po raz pierwszy, stąd Urząd m.st. Warszawy organizuje bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

TEMAT: JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU W ROKU POPRZEDNIM, ABY NIE STRACIĆ ZEZWOLENIA (KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY). INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Warsztaty z tego tematu odbyły się 12 grudnia 2022 r. W związku z dużym zainteresowaniem 16 stycznia 2023 r. ponownie zostaną przeprowadzone warsztaty w tym zakresie.

Tematyka warsztatów obejmuje:

• Obowiązki przedsiębiorców w zakresie składanych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- najczęściej popełniane błędy przy składaniu oświadczeń

- dokumentowanie wartości podawanych w oświadczeniach

- konsekwencje uchybienia terminu do wniesienia opłaty

- sankcje za składanie nieprawidłowych oświadczeń

• Prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z przeprowadzaniem kontroli działalności gospodarczej (kontrola oświadczenia)

• Podstawowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Warsztaty odbędą się
16 stycznia 2023 r. w godz. 11:00-15:00

Spotkanie będzie realizowane w formule on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Chętni proszeni są do zgłaszania udziału w warsztatach na adres
alkohole@um.warszawa.pl alkohole@um.warszawa.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do
12 stycznia 2023 r.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY


Pomagamy. Dar dla Walczącej Ukrainy.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego obradującego w Warszawie w dniu 31 marca 2022 roku ze środków Stowarzyszenia został zakupiony agregat prądotwórczy z przeznaczeniem dla kobiecego oddziału Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy z Kałuszy w obwodzie Iwano-Frankiwskim. Na ten szczytny cel została wydatkowana kwota 2374 zł 90 gr.
Generator jest już na miejscu przeznaczenia i służy dzielnym Paniom.
Sława Ukrainie!!!

Kontakt ze Stowarzyszeniem
● przewodniczący
- Paweł Kubaszewsski
sppwtk@gmail.com
● administracja strony - Marek Lewandowski
- tel. 888 333 625
lef@post.pl abc.warszawa@gmail.com
Nasz adres i miejsce spotkań Zarządu:
ul. Świętojańska 17 lok. 9; 00-266 Warszawa

email: sppwtk@gmail.com
numer konta Stowarzyszenia:
12 1020 1013 0000 0902 0126 4316
Jesteśmy na Facebooku