strona główna

Zasłużony dla Warszawy

Muzyka w naszych firmach - rozwiązania alternatywne
czyli uwagi luźne na podstawie wielu informacji zaczerpniętych z internetu

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) każde publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga zgody (licencji) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi działającej w imieniu artystów i wnoszenia odpowiednich opłat.

Opinia: „Prawo autorskie nie wskazuje konkretnych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z którymi musi Pan mieć podpisane umowy. Umowa powinna być podpisana z tymi organizacjami zarządzania, które skupiają autorów, wykonawców i producentów, których twórczość będzie przez Pana wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności.”

ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) - przedmiotem jego ochrony są drobne utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne i choreograficzne oraz utwory literackie, dramatyczne, dramatyczno-muzyczne i muzyczno-choreograficzne.

STOART (Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców) - reprezentuje interesy muzyków wszystkich gatunków i specjalności zawodowych, polskich i zagranicznych. Chroni w Polsce około 200 tys. zagranicznych wykonawców, a zrzeszenia zagraniczne — na zasadzie wzajemności — sprawują ochronę nad polskimi wykonawcami w swoich krajach.

ZPAV (Związek Producentów Audio-Video) - należy do niego około 80 proc. firm fonograficznych na polskim rynku. Zbiorowo zarządza prawami producentów fonogramów i wideogramów.

SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych) - reprezentuje polskich popularnych artystów wykonawców, których utwory stanowią ponad 50 proc. nadawanego przez radio repertuaru polskiego.

Opinia: „Trzeba zapłacić, ale tylko autorowi muzyki, którą ZAiKS chroni. Jeżeli odtwarza się muzykę kompozytora, który nie jest zrzeszony w ZAiKSie i ma sie od tego kompozytora pozwolenie lub licencję, to nikt prócz niego nie może ubiegać się o zapłatę. Powyższe organizacje roszczą sobie prawo do pobierania opłat za odtwarzanie muzyki w ogóle, co wygląda jak "podatek od słuchania muzyki". Nawet jeżeli odtwarza się muzykę disco jakiegoś autora, to ZAiKS musi go mieć w swoim spisie utworów chronionych. Jeżeli tego autora nie ma, to nie ma prawa pobierać opłat za słuchanie muzyki autora, którego nie ma w swoim spisie, gdyż ochroną praw autorskich może zająć się sam autor nie zapisując się do ZAiKSu

Głos w dyskusji : dziś miałam dwóch inspektorów Stoartu ładnie się wylegitymowali dali ulotkę ze należy im płacić po czym pani poprosiła o potwierdzenie odbioru pieczątką firmy powiedziałam że tylko faktury stempluje, po czym spytała kiedy może przyjść podpisać umowę ja jej że najpierw poproszę o wykaz artystów i to najlepsze co mi odpowiedziała ŻE TEGO JEST TAK DUŻO ŻE NIE MAJĄ TEGO JAK MI PRZEDSTAWIĆ I ŻEBYM TO JA JEJ NAPISAŁA LISTĘ UTWORÓW KTÓRE SĄ ODTWARZANE TO ONA SPRAWDZI

 

alternatywa:

1    www.fidel.com.pl   20 stacji radiowych  za lokal do 100 m = 48 Euro    za lokal 100 - 400 m 84 Euro za rok ceny netto  
       tel. 660 - 66 - 77 - 03

2   www.musicdays.pl   ponad 200 płyt z muzyka bez opłat z tzw. wieczystą licencją cena płyty ok 35 zł   tel. 695 367 193   info@musicdays.pl

http://artim.istore.pl  płyty + stacja radiowa  ok 30 zł płyta możliwość przesłuchania utworów na stronie

4.  http://www.moodmedia.pl  montują odtwarzacze mp3 i całe systemy audio - Aleksandra Portykus   22 5180150

5. http://www.jamendo.com/pl/    od 48 Euro za rok - płyty, kopiowanie muzyki na własne nośniki, stacje radiowe, jamboxy itp.

6. http://adamusic.com.pl/  opłata podstawowa za licencje od 45 zł miesięcznie  (płyty, radio internetowe)

7. http://www.vtm.com.pl/  przede wszystkim muzyka relaksacyjna, również dla zakładów gastronomicznych – sprzedaż licencji z nośnikiem

8. http://www.publicmusic.pl/ własne licencje na tysiące utworów, również muzyka radiowa

10 milionów mp3 - gratis

W kwietniowym numerze PC - Format (4/2013) znajdziemy na stronie 42 początek cyklu artykułów o pobieraniu, nagrywaniu i odtwarzaniu muzyki przy pomocy programu Audials One 10 Standard. Przy pomocy tego programu możemy odbierać ok. 50 tysięcy muzycznych stacji radia internetowego. Każdy gatunek muzyki jest dostępny. Na płycie dołączonej do tego miesięcznika znajdziemy omawiany program.