Z ostatniej chwili...

Jak nas informuje Zarząd Terenów Publicznych...

W związku z organizowanym III Szczytem Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Zgromadzeniem Narodowym w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 12:00 które wymagają przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i miejsc przebywania osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa, Zarząd Terenów Publicznych uprzejmie informuje o utrudnieniach komunikacyinych, które będą mieć miejsce na obszarze Starego i Nowego Miasta.

W dniu 12 lipca br. od godz. 22:00 do godz. 16:00 w dniu 13 lipca br. zostanie wprowadzona organizacja ruchu wyłączająca z parkowania Plac Zamkowy, w tym Dziedziniec Trójkątny, ulice: Podwale, Senatorską, Boleść, Mostową, Piwną, Świętojańską, Dziekanię, Kanonię, Jezuicką, Celną, Brzozową, Bugaj, Grodzką, Nowy Zjazd.

W dniu 13 lipca br. w godzinach 6:00 — 16:00 zostaną ustawione wygrodzenia skutkujące wyłączeniem ruchu kołowego oraz pieszego na Placu Zamkowym i sąsiednich ulicach.


Z up. Prezydenta . mst . Warszawy
Paweł Kołodziejski