Rok 15 nr 3
listopad 2014

 Nasz  BIULETYN

STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
WARSZAWSKIEGO TRAKTU KRÓLEWSKIEGO
 


Zasłużony dla Warszawy

poprzednie numery: luty 2005, marzec 2005, maj 2005, wrzesień 2005, grudzień 2005
luty 2006, czerwiec 2006, grudzień 2006, grudzień 2007
styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008 sierpień 2008(numer specjalny) maj 2008
październik 2008, grudzień 2008, luty 2009 marzec 2009 (numer specjalny)  maj 2009  październik 2009

luty 2010   listopad 2010   marzec 2011  październik 2011  luty 2012    październik 2012
marzec 2013   czerwiec 2013   luty 2014  listopad 2014

 

tematyka numeru:
1. WIKTORIA dla naszego Przewodniczącego...
2. Starówka pięknieje z dnia na dzień
3. Sami o sobie czyli co powinniśmy powiedzieć naszym przyszłym członkom
4. Projekt ustawy reprywatyzacyjnej
5. Wykaz nieruchomości zabudowanych (w stosunku do których toczą się postępowania administracyjne)
6. Ograniczenie sprzedaży alkoholu
7. Nowe władze w Śródmieściu, nowy Sejm, nowy Rząd….
8. Witamy nowych członków i ...przypominamy o składkach

 

WIKTORIA dla naszego Przewodniczącego...

24 października 2015 r. najlepsze firmy w Polsce odebrały statuetki WIKTORII. Jest to Znak Jakości Przedsiębiorców nadany w obecnej edycji Maciejowi Kurkowi - przewodniczącemu Zarządu naszego Stowarzyszenia.
Była to kolejna osiemnasta już edycja konkursu zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Warszawską Izbę Przedsiębiorców, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
WIKTORIA została przyznana w kategorii HANDEL i DYSTRYBUCJA.
Statuetki wręczał wicepremier - minister gospodarki Janusz Piechociński.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego rozwoju firmy, a naszym koleżankom i kolegom życzymy, aby w kolejnych edycjach konkursu także ich firmy sięgały po najwyższe laury.

 

 

Starówka pięknieje z dnia na dzień

     Cieszy nas każda zmiana na lepsze, a tym bardziej kiedy otoczenie naszych firm i zakładów nabiera blasku i  przyciąga wzrok. Kończy się powoli renowacja staromiejskich bruków (aktualnie prace trwają jeszcze na Wąskim Dunaju), za to coraz większego rozmachu nabierają remonty kamieniczek Starego i Nowego Miasta. Jakże pięknie wygląda teraz kamienica „Pod Lwem” na rogu Rynku i Świętojańskiej, możemy też podziwiać z jaką precyzją odnawia się mozaikę na ścianach kamienicy na rogu Piwnej i Wąskiego Dunaju. O tym jak te zmiany cieszą nie  tylko warszawiaków  łatwo się przekonać zaglądając na nasze strony na Facebooku. Każda informacja o zmianach, remontach to coraz więcej „polubień i odsłon”. Dlatego też zachęcamy właścicieli restauracji, sklepów i galerii  do zakładania własnych stron Facebookowych, które nic nie kosztują, a mają szeroki zasięg społeczny i wiele odwiedzin. Każdy  też przesłać może swoje zdjęcia jak i krótkie informacje do publikacji na naszym Stowarzyszeniowym Facebooku czyli na stronach „Warszawskie Stare Miasto”.  Jesteśmy pełni podziwu dla Wspólnot Mieszkaniowych inicjujących te remonty.

 

Sami o sobie czyli co powinniśmy powiedzieć naszym przyszłym członkom
 

          Od kilku tygodni prowadzimy prace zmierzające do wydania broszury propagującej Stowarzyszenie Przydatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego. Ma to być nie tylko informacja dla potencjalnych nowych członków o naszej działalności, ale także zbiór wiadomości o tym co robi i co zamierza Zarząd.
Mamy zamiar także opublikować mapkę, gdzie (w miarę możliwości technicznych) zamieścimy lokalizację wszystkich firm naszych członków.
Ponieważ „co nieco” zrobiliśmy i choć jeszcze dużo zadań przed nami warto przypomnieć:
1. Jesteśmy organizacją przedsiębiorców zrzeszającą właścicieli sklepów, zakładów gastronomicznych, galerii, punktów usługowych działających głównie na terenie Starego i Nowego Miasta, ale także na Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie i innych ulicach śródmiejskich.
SPPWTK powstało w 1989 roku i do dziś kolejny (społeczny) Zarząd stara się zabiegać o sprawy naszych członków, przedsiębiorców, działających w szczególnych warunkach bo w obiektach zabytkowych i z sezonowym tylko - ruchem turystycznym.
2.  Podstawowym celem naszej działalności jest walka o sprawiedliwe i ekonomicznie uzasadnione czynsze za dzierżawę oraz nieustające starania o wykup lokali przez wieloletnich najemców, co udało się już parokrotnie (ale odczuwamy w tym obszarze ogromny niedosyt)
3. Przełomowym rokiem w naszej walce o czynsze, które nie zrujnowałyby naszych kieszeni i nie narażałyby na podwyższanie cen usług - był rok 2008 kiedy z władzami miasta podpisaliśmy Porozumienie - nazywane ówcześnie Protokółem Ustaleń - gdzie zostały określone zasady ustalania czynszów, jak i zasady negocjacji czynszowych. Już minęło kilka lat, a dobrze wypracowany dokument, nadal nam służy i miastu, a waloryzacja czynszów najczęściej dotyczy wskaźnika inflacji.
4. Życie nie znosi próżni, szczególnie życie gospodarcze. Od czasu do czasu niektórzy rezygnują z działalności, inni ją podejmują od nowa, nie zawsze znając realia.
Dziś mamy taką sytuację, że urzędnicy miejscy sami do nas kierują nowych przedsiębiorców, aby dowiedzieli się wszystkiego co może być przydatne w ich nowej działalności. Możemy powiedzieć, że przez lata współpracy, trudy negocjacji, a nawet demonstracje i protesty - wypracowaliśmy pewien model współpracy z władzami, które częściej się zmieniają niż decyzje o których zmianę walczyliśmy. Jakoś dostrzeżono nasze wysiłki skoro nasza organizacja otrzymała liczące się warszawskie wyróżnienie jakim jest medal Zasłużony dla Warszawy.
5. Kolejne Zarządy przez lata sugerowały władzom, co chcielibyśmy zrobić aby rozruszać śpiącą Starówkę, a tym samym zwiększyć obroty i dać większe dochody miastu. Podejmowaliśmy się organizacji koncertów, jarmarków, wystaw, a także pierwsi zakładaliśmy świąteczne oświetlenie uliczek staromiejskich. To dzięki naszym kolegom z SPPWTK mamy od 2 lat lodowisko na Rynku Starego Miasta z okolicznościowym kiermaszem . Przecież to nasi koledzy — zaproponowali miastu program „Odbijamy Starówkę” z całym cyklem imprez. Negocjujemy z operatorami mediów, aby obniżać nasze koszty. Po prostu nam łatwiej - jako zbiorowości, otrzymać propozycje niższych cen np.. za energię czy obsługę terminali płatniczych.
Co roku rozliczamy Zarząd SPPWTK na naszych Walnych Zgromadzeniach z podejmowanych działań i opracowujemy plany na „lepszą” przyszłość - dlatego warto się zastanowić czy gdyby nie było nas więcej - nie mieli byśmy lepszej „siły przebicia” .
Dlatego warto być z nami. Pamiętajmy, że koszt składki miesięcznej to jedynie 15 zł.
Dołącz do nas – bądź na bieżąco z wszystkimi nowymi wiadomościami na temat naszych lokalnych spraw i zamierzeń, korzystaj z udogodnień i ulg.
 


Projekt ustawy reprywatyzacyjnej

 

W ostatnich dniach na stronach internetowych urzędu miasta opublikowano projekt ustawy ...o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie Warszawy.
W wielkim skrócie postaramy się zreferować najważniejsze postanowienia tego projektu,
- Oddawanie nieruchomości poprzednim właścicielom, lub ich następcom prawnym w użytkowanie wieczyste nastąpi pod warunkiem takim, że:
a) nieruchomość odpowiada co do powierzchni położenia nieruchomości hipotecznej objętej wnioskiem,
b) nieruchomość nie jest wykorzystywana na cel publiczny (wg. odpowiednich przepisów),
c) poprzedni właściciel lub jego następcy prawni złożą wniosek w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały,
d) oddanie nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
e) jeśli nie zaszły nieodwracalne skutki prawne.

- W sytuacji kiedy nie można wydzielić nieruchomości o takiej samej powierzchni (powstałej przez przyłączenie innej nieruchomości), nieruchomość może być oddana jeśli część dawna w części nowej stanowi więcej niż 50%. Jeśli wydzielenie takie jest niemożliwe, może zostać oddana nieruchomość o innej powierzchni za stosowną dopłatą.
- Nieruchomość zabudowaną oddaje się właścicielom (spadkobiercom) o ile w domach liczba izb nie przekracza 20, oraz w domach w których przed 1945 rokiem wyodrębniono własność lokali.
- Osobom fizycznym, spółkom handlowym a także współwłaścicielom (w odpowiedniej części) przysługuje rekompensata, jeśli przepisy ustawy nie przewidują ustanowienia prawa użytkowania wieczystego albo odszkodowania. Rekompensatę określi się procentowo do wartości nieruchomości. Wniosek o rekompensatę składa się w okresie do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
Rekompensata ma być wypłacana w czterech równych ratach rocznych.
- Byłym właścicielom i ich następcom prawnym przysługuje prawo do odszkodowania jeżeli uzyskali ostateczną decyzję odmowną z przyczyn innych, niż niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach odszkodowania właściwy organ może zaproponować nieruchomość zamienną, która powinna pochodzić z zasobów nieruchomości (organu) zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.
- W celu realizacji ustawy m.st. Warszawa może powołać spółkę akcyjną, której celem będzie gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu m.st. Warszawy. Do wnoszenia do spółki nieruchomości nie jest wymagana zgoda Rady m. st. Warszawy.
 

 

Wykaz nieruchomości zabudowanych (w stosunku do których toczą się postępowania administracyjne)
 

Ulica Freta: 7/9, 17/27, 18, 20/24, 26/28, 29/31, 30/32, 33/35, 34/36, 37, 38, 39, 41/43, 45/47, 49/51, 53/55. Jezuicka 2. Nowomiejska 4, 5, 9, 11/13, 12, 15/17. Piwna 1/13, 2, 3/5, 7 i 7a, 12/14, 13, 15, 16/18, 17/19, 20/26, 21/23, 25, 27, 28/30, 29, 31/33, 35/37, 39/41, 43, 45/47, 49, 51/53. Plac Zamkowy 11/13. Rynek Starego Miasta 1/3, 5/7, 9/11/13, 22/24, 26.
Szeroki Dunaj 5, 7, 9, 11, 12ab, 14, 17, 19. Świętojańska 2, 21, 23/25, 27/29, 31, 33. Wąski Dunaj 3/5, 4/6/8, 12/18.
Pełny wykaz nieruchomości w stosunku do których „są roszczenia” czyli podejmowane są działania prawne zmierzające do zwrotu tychże - upaństwowionych dekretem Bieruta - obejmuje 1978 obiektów, a w samym Śródmieściu 493. Wykaz nieruchomości sporządzono na dzień 31 października 2015 r.
Nie będziemy się silić na wyszukane komentarze, ponieważ już od dawna „wróble ćwierkały” w jakim kierunku polityka miasta zmierza. Rada Miasta już nie będzie się wtrącać do zwrotu nieruchomości , bo przecież co może mieć Rada (organ społeczny) do spółki aukcyjnej, którą chcą powołać „miłościwie nam panujący” włodarze. Osobną sprawą często podnoszoną we wszelkich mediach jest obieg
informacji, który zapewnia skupującym roszczenia - pełną wiedzę na interesujący ich temat. Wkrótce dla zainteresowanych opublikujemy na naszych stronach internetowych pełny tekst projektu uchwały.

 

 Ograniczenie sprzedaży alkoholu.

Od sierpnia bieżącego roku weszły w życie dwie uchwały Rady Warszawy dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu. Pierwsza dotyczy zmiany warunków sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 %.
Obecnie, odległość od punktu sprzedaży do szkoły, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, bursy, internatu, ośrodka wychowawczego, oddziału terapii uzależnień, świątyń, kaplic, koszar ma wynosić min. 100 m.
Druga uchwała dotyczy zmniejszenia o 150 punktów sprzedaży alkoholu (przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży). Z obecnych 3100 punktów ma pozostać 2950. Tak więc nowe koncesje na sprzedaż alkoholu będą wydawane w oparciu o te uchwały. Okazuje się że jak zwykle „góra urodziła mysz”. Postulaty mieszkańców zmierzały do ograniczenia sprzedaży całodobowej (sieć 24h), szczególnie w osiedlach mieszkaniowych, zadbano natomiast o trzeźwość rodziców odbierających pociechy ze żłobka.
Jak informowała prasa liczba punktów sprzedaży alkoholu zmniejszy się sama, ponieważ sieć Carrefour planuje zamknięcie ok 50 sklepów ogólnospożywczych. Jakoś też nikt nie zauważył, że obficie zaopatrzone w alkohol stacje benzynowe stanowią swoiste kuriozum w walce z nietrzeźwością kierowców. A koncesję i tak zabiorą za „byle co”. Wystarczy, że gapowaty sprzedawca sprzeda młodocianemu, lub nietrzeźwemu klientowi alkohol (powszechne), a właściciel traci koncesję na okres 3 lat (sprzedawcę może ukarać szef). Tak stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości, której nowelizację zapowiada się od ...1982 roku. Na zdrowie. Zapewne nowy Sejm pochyli się nad tą ustawą, ma na to 4 lata.
 

Nowe władze w Śródmieściu, nowy Sejm, nowy Rząd….


Trzask prask i po wszystkim, jak w dawnym kabarecie... Rada Dzielnicy Śródmieście na początku października br. odwołała burmistrza Wojciecha Turkowskiego (PO) i powołała na to stanowisko Mateusza Mroza (PiS). A wszystko to dzięki sztuczce demokratyczno-wyborczej. Trzech radnych, koalicjantów PO zmieniło koalicję na PiS i dzięki tak uzyskanej większości zmiana burmistrza była możliwa. Nowy burmistrz nie budzi entuzjazmu wśród władz stołecznych, nie ma zatem żadnych pełnomocnictw i pod byle decyzją podpisuje się wraz z odpowiedzialnym urzędnikiem magistratu. Czyli Śródmieście to teraz Bemowo bis jeśli chodzi o współpracę po linii partyjnej, zamiast dla dobra mieszkańców.
Mamy już nowy Sejm i znamy już skład nowego Rządu. Wszystkim, którzy złożą przysięgę poselską, jak i wszystkim nowym ministrom życzymy spokoju, rozwagi, kompetencji, wiedzy, umiejętności wsłuchiwania się w głos ludu, a przede wszystkim elegancji, dyplomacji i ...poczucia humoru. Wszystkim oczekującym na pilne załatwienie spraw jakichkolwiek, także życzymy spokoju, rozwagi i ...cierpliwości, ponieważ nieodmienną cechą wszelkich zmian kadrowych na szczytach władzy, jest odpowiednia rotacja na stanowiskach niższych. Sprawy zatem zaczekać muszą, czyli róbmy swoje, gospodarnie i rozważnie, a czasem sugerujmy i podpowiadajmy nowym władzom (jeśli to możliwe), bo Oni już to przecież wiedzą. Władza daje wiedzę, czy wiedza daje władzę już sam nie wiem.
 

Witamy nowych członków i ...przypominamy o składkach


Serdecznie witamy w naszych szeregach nowych członków, którzy złożyli deklaracje i zostali przyjęci stosownymi uchwałami Zarządu.
Są to następujące osoby - w kolejności wstąpienia: pan Mateusz Jurkiewicz HPC sp. z o.o., pani Julia Olejnik MAXO CO (kawiarnia)
SHABBY CHIC COFFE and WINE BAR, pan Dariusz Cybulski sklep spożywczy Pat & Pat, pani Katarzyna Budyś – Siatka apteka na Starym Rynku, pan Hieronim Piotrowski - rest. "Świętoszek" , pani Alinę Suder, kawiarnia na ul. Freta (dawny Helikon), pani Martyna Stefanko – kawiarnia „BOMBONIERKA” ul. Freta, pan Tomasz Grzybowski – „Bar & Books” Wąski Dunaj.
Skromnie przypominamy naszym koleżankom i kolegom, że kończy się kolejny rok naszej działalności i czas pomyśleć o składkach za rok bieżący, bo już następny za pasem - nasze konto nosi numer: 12 1020 1013 0000 0902 0126 4316
 

 

 

Projekt. oprac. : Marek Lewandowski  e-mail:  lef@post.pl   501-153-348      Przewodniczący Stowarzyszenia Maciej Kurek e-mail:  sppwtk@gmail.com